COWI SNS

COWI A/S’nin Bağlı Ortaklığı olan COWI SNS, 2007 yılında, COWI Anadolu, SNS Ltd ve Med Danışmanlık firmalarının birleşmesiyle kurulmuştur. COWI SNS’nin merkezi İstanbul’da yer almaktadır.
 
COWI SNS, tüm COWI grubuyla birlikte taşımacılık, su, enerji ve çevre konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitemizi ziyaret ediniz:

www.cowi.com 

İrtibat için:


Genel Müdür Søren Adamsen
Direkte: +45 5640 6673
Mobil: +45 29237764
e-mail: sqa@cowi.dk

Finans Müdürü Altuğ Sarıcı
Direkt: +90 212 212 9805 - 135
Mobil: +90 (533) 469 66 44
Email: ALSA@cowi.com 

 

COWI SNS

COWI SNS is a subsidiary of COWI A/S established in 2007 by the merging of COWI Anadolu, SNS Ltd. and Med Consult. COWI SNS is located in Istanbul.

COWI SNS works closely together with the COWI Group to provide consultancy within transportation, water, energy and environment.

For further information please see our corporate website at:
 
Contact:
 
Managing Director Søren Adamsen
Direkte: +45 5640 6673
Mobil: +45 29237764
e-mail: sqa@cowi.dk
 
Finance Manager Altug Sarici
Direct: +90 212 212 9805 - 135
Mobile: +90 (533) 469 66 44
Email: ALSA@cowi.com
Fotoğraf: COWI

COWI SNS​